Türk Mutfağının Atası Hititler Mi?

Tandır, güveç, ateşte közleme, süzgeç gibi pişirme teknikleri ve mutfak gereçleri; kaburga dolması ve dünyada Türkiye ile özdeş sayılan şiş kebap... Anadolu mutfağının kökeninde günümüzden

Türklerde Devlet Geleneği “Yrd. Doç. Dr. Ozan ÖRMECİ”

Bu yazıda Metin Heper’in Türkiye’de Devlet Geleneği ve Ünal Sığrı ve Yavuz Ercil’in Türklerde Yönetim Gelenekleri ve Türk Yönetim Tarihi kitaplarından özetle, Türk Devlet Geleneği kavramını

Prof. Dr. İlber Ortaylı: 2. Abdülhamid Padişah Olmasa Dünya Markası Olurdu

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla düzenlenen konferans, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası Doktora Salonu'nda gerçekleştirildi.

Hekim Nidâ’î ve ünlü eseri Menâfi‘ü’n-Nâs

Menâfi‘ü’n-Nâs’ın çocuk hastalıkları ile ilgili bölümünde, Nidâ’î’nin hastalıkların yanı sıra bazı hastalık semptomlarını da hastalık olarak nitelendirildiği görülmekte, hastalığı ya da semptomu söyledikten sonra, hastalık hakkında başka bir bilgi vermeden, doğrudan bu hastalıkla ilgili tedavi önerilerini sunmaktadır. Tedavi önerisi olarak bazı durumlarda bir

İbn-İ Batuta'ya Göre Anadolu'da Ahilik Ve Ahiler

Dönemin teknolojik şartları ve siyasal kargaşalığı göz önünde bulundurulursa milyonlarca kilometrelik bir coğrafyayı, kazasız belasız gezebilmiştir. Batuta’nın bu süreçte altmış kadar hükümdar, ikiyüzün üzerinde devlet adamını ve ikibin kadar âlimin mezarını ziyaret etmesi şaşırtıcıdır. İslam Dünyası’nın büyük bir bölümünün toplumsal, siyasal ve kültürel durumu hakkında önemli bilgiler veren Batuta, söz konusu

Osmanlı Sarayında Beslenme Alışkanlıkları

Emânete bağlı diğer birimler; tedarik edilen erzâkın konulduğu kiler (Kilâr-ı Âmire), ekmek ve unluların pişirildiği fırınlar (Fırın-ı Has ve Fırın-ı Harcî), saraya alınan koyun ve tavukların kesilip hazırlandığı kasap (kârhâne-i kassâbîn) ve tavuk kârhâneleri (kârhâne-i

Türk Mutfak Kültürümüz Hakkında

Ege ve Akdeniz etkisiyle sebze ve meyve türleri ile çeşitlenen ve günümüze yansıyan Anadolu Mutfağını belirledi. Bizans, Ortadoğu, Avrupa ve Güney Akdeniz Mutfaklarının etkileşimi İmparatorluğun ulaştığı geniş alanda sürekli bir alış veriş çerçevesinde şekillendi.

Türk Mutfak Kültüründe Çorbalar

Yemekler kültürün vazgeçilmez öğelerindendir. Bilindiği gibi kültür maddi ve manevi oluşmaktadır. İşte yiyecekler ve içecekler olarak ifade ettiğimiz yemek bir kültürün maddi öğesidir.

Türkiye’de Gastronomi Turizmi Üzerine Genel Bir Değerlendirme

Öte yandan mutfak kültürleri ülkelerin turizm pazarlamasında en önemli enstrümanlardan biri konumundadır. Yemeklerin sunumundan hazırlanışına kadar her şey turizmin bir parçası olarak görülmekte ve tanıtımı da bu şe- kilde yapılmaktadır

Geçmisten Geleceğe Yoğurt Hakkında

O tarihte yoğurt Fransa’da daha ziyade ilâç olarak tanınmıştır. Yoğurdun esas yayılması ve geniş çapta Türk sınırlarını aşması 20. yüzyılın başlarına rastlar. Yoğurt, Amerika’da yaklaşık olarak 45-50 yıl önce tanınmıştır. Eski dünyadan Asya ve Afrika’da yoğurdun

Böcek Kabuğundan Sedef Kakmaya  KAŞIK

Yani demem o ki; sofralarımızın ilk ve en önemli gereci oldu kaşık, tarih boyunca; hem bizim, hem diğer medeniyetlerin…

Turizmde Çalışan Devrimi Sn.

Özellikle turizm sektörü çalışanlarının kendi aralarında kurdukları network, otellerin adeta secde ettiği yorum sitelerinden kat be kat yaygın ve etkili. Sosyal medyada ve forumlarda çok güçlü örgütlenmeleri var.