Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?

Türk mutfağı şeflerinden Demirin ilk turizm işletmesi neresiydi? Mutfak kültürümüze ne gibi hizmetleri oldu? Mardin'in ilk turistik işletmesini açmaya..

Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir kimdir? Ebru Baybara Demir aşçılık mesleğine nasıl başladı? Türk mutfağı şeflerinden Ebru Baybara Demirin mardin gastronomi turizmine neler kazandırdı? Ebru Baybara Demir hayat hikayesini biliyormusunuz? Kaç çocuğu var? Nerede dünyaya geldi? Asıl mesleği nedir? Hangi okuldan mezun oldu?
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?Geleneksel Türk mutfağı şeflerinden Ebru Baybara Demirin ilk turizm işletmesi neresiydi? mutfak kültürümüze ne gibi hizmetleri oldu? Mardin'in ilk turistik işletmesini açmaya ne zaman karar verdi? Geleneksel tarım yöntemlerinden hangilerini ziraate kazandırdı?
 
Türkiyede yöresel mutfaklarımızda yöresel lezzetlerimizden yolan çıkan Ebru Baybara Demir mardinde ve Türkiyede hangi Başarılara imza attı?
 
Ebru Baybara Demir Kimdir?
 
1976 yılında Mardinli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Edirne'de dünyaya geldi, çocukluğu ve gençliği İstanbul'da geçti. 1998'de Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Turizm Rehberlik Bölümü'nden mezun oldu ve turizme yöneldi. 1997-1999 yılları arasında Istanbul Rehberler Odası ve Türkiye Turist Rehberleri Birliği'nin Genel Sekreterliği görevini yürüttü. 
 
1999 yılında 3 yıldızlı bir oteli ve küçük bir lokantası dışında turizm işletmesi olmayan Mardin'e yerleşti. 
 
Birçok dinden ve kültürden insanın bir arada yaşadığı bu kentte, Mezopotamya'nın ortak yaşam değeri olan mutfak kültürünü araç olarak kullanıp, insanların istihdam edilmesine katkı sağlamak hedefiyle Ebru Baybara Demir ve beraberindeki 21 kadın, tarihi bir Süryani konağını özgün değerlerine uygun olarak restore edip, bir restoran haline getirdiler. Böylece Mardin'in ilk turistik işletmesi ve aynı zamanda bölgenin ilk ve tek şef restoranı olma özelliği taşıyan "Cercis Murat Konağı" hayat bulmuş oldu.
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?Her akşam misafirlerine geleneksel tarım yöntemleriyle yetiştirilmiş ürünler, geleneksel reçeteler, özgün sunumlarla servis yapan Cercis Murat Konağı; Ebru Baybara Demir ve cesaretle üreten bölge insanlarıyla birlikte geleceğe dair hedeflerin birleşme noktası haline geldi. 
 
Ebru Baybara Demir, yerel yönetimler ve bakanlıkların yanı sıra çeşitli uluslararası örgütler, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör girişimcilerinin de desteğini alarak, Mardin ve çevresinde halkın doğrudan ekonomik dönüşüme katkı sağladığı pek çok alanda projeler hayata geçirdi. 
 
Projelerini anlatmak ve geleneksel yemek sunumlarını yapmak üzere, yetiştirdiği öğrencileriyle birlikte Türkiye'nin farklı noktalarından, Avrupa ve Amerika'dan davetler alan, gerçek ürün ve gerçek hayatların peşinde koşan bir sosyal girişimci ve şef olan Ebru Baybara Demir, evli ve üç çocuk annesidir.
 
Mardinli Gastronomi Şefi Ebru Baybara Demir'in Gerçekleştirdiği "PROJELER" Nelerdir?
Harran Gastronomi Okulu
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Dünyanın İlk Üniversitesinden Mezopotamya’nın İlk Gastronomi Okuluna…
 
Projenin Amacı
 
Harran ilçesi birçok kadim medeniyete ev sahipliği yapması ve eski ticaret yollarının kavşak noktası üzerinde bulunması nedeniyle tarihi ve kültürel açıdan birçok zenginliği içinde barındırmaktadır. Günümüze geldiğimizde ise tarihten aldığı medeniyet tecrübesinin sürekliliğini sağlamak ve bunu günümüz dünyası için daha işlevsel hale getirmek için harekete geçme ihtiyacı görülmüştür.
 
Harran Gastronomi Okulu Projesi ile Harran ve bölge coğrafyasının yerel değerlerine sahip çıkmak, unutulmaya yüz tutmuş yerel ürün ve tarifleri kayıt altına almak, Suriyeli mültecilerin toplumsal hayata entegrasyonuna destek olmak ve kadınların nitelikli işgücüne dönüştürülerek bölge ekonomisine katkıda bulunmalarını sağlamak amaçlanmıştır.
 
Proje Süreci
 
Proje kapsamında Harran ve bölgeye ait yerel ürünler ve tariflerden oluşan envanter sayesinde binlerce yıllık kültür harmanının kazanımları kayıt altına alınmıştır. Harran Gastronomi Okulu’nda proje süresince 44’ü Suriyeli olmak üzere toplam 108 kişi eğitimlerini tamamlamış ve sertifikalarını almıştır. Bu 108 kişinin 64’ü kadın 44’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Sertifikalarını alan katılımcılar, devlet okulu yemekhanelerinde, AFAT mülteci kamplarında yemek yaparak geçimlerini sağlamaktadırlar. Yapılan bu çalışmalar sayesine yöre kadınları hayata karışmış, üretim artmış ve böylelikle bölgenin kırsal kalkınmasına ve ekonomisinin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmıştır.
 
Proje Destekçileri
 
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği – UNHCR
T.C. Harran Kaymakamlığı – Şanlıurfa
 
Yaşayan Toprak, Yerel Tohum
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
Orta vadede tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’yi de etkilemesi beklenen iklim değişikliği ve kuraklığa karşı su, enerji ve gübre istemeyen toprağımıza en uyumlu yerel tohumu bulmak ve gelecek için çoğaltmak, bu sayede toprağı ve doğayı yaşatmak projenin temel amaçlarındandır. Suriyeli mülteci kadınların toplumsal entegrasyonunun sağlanması projede öncelikli diğer bir amaç olmuştur.
 
Proje Süreci
 
Mardin ve çevresinde yapılan saha çalışmalarında; özellikle Midyat, Dargeçit ve Savur ilçelerindeki mahalleler dolaşılarak sadece kendilerine yetmek üzere üretim yapan, maddi imkanları olmayan ya da arazi yapısı sanayi üretimine elverişli olmayan küçük çiftçilere ulaşıldı ve çoğunlukla Sorgül olmak üzere Sorik, Beyaziye ve İskenderi buğdayı gibi ata tohumları toplandı. Saha çalışmalarında bulunan 1650 kg yerel tohum, uygulama alanlarında çoğaltılmak üzere küçük çiftçilerden satın alındı ve uygun arazilere ekimi yapıldı.  
 
Proje kapsamında susuz, gübresiz ve enerji ihtiyacı olmadan üretilen yerel tohumların üretim maliyetleri minimum miktara indirildi. Tarımda bizden 70 yıl geride olmalarına rağmen geleneksel yöntemler konusunda uzmanlaşmış Suriyeli mülteci kadınlar ile üretim teknikleri konusunda bilgi alışverişinde bulunuldu. Bu tekniklerin daha geniş kitleler tarafından uygulanması için eğitim programı düzenlenerek; 35’i yerel, 35’i Suriyeli mülteci olmak üzere 70 kadın çiftçi Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) oluşturduğu eğitim programında eğitim gördü. Geçtiğimiz yıl ekilen ürünlerden 20 ton Sorgül hasat edildi. Tohumluk olarak çoğaltılmaya devam eden Sorgül bu yıl 650 dönüme ekildi. Projede şu anda yerel ve Suriyeli mülteci olmak üzere toplam 350 kadın çiftçi ve 24 mühendis T.C. Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın da desteği ile sosyal güvenlik sistemine kayıtlı olarak çalışıyor.
 
Proje Destekçileri
 
T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Mardin Artuklu Belediyesi
Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
 
Ekmek Çörek Atölyesi
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
Ekmek ve Çörek Atölyesi ile düzenlenecek eğitim programları kapsamında Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk mensubu katılımcıların çörek ve ekmek üretimi konularında teorik ve pratik tarımsal bilgi ve becerilerini geliştirilerek meslek edinmeleri amaçlanmıştır. Hazırlanacak reçetelerle yörede yetişmiş buğday çeşitleri değerlendirilerek, tam buğday unu ile üretilmiş yüksek kalitedeki ekmek ve çörek ürünleri sayesinde yerel buğday ve çeşitlerinin üretim alanlarını yaygınlaştırmak ve elde edilecek gelir ile projede yer alan kadınların sürdürülebilir gelir elde etmesini sağlamak da proje amaçları arasında yer almaktadır.
 
Proje Süreci
 
Halen aktif olan Atölye’de her dönem kursiyerleri, öncelikle Halk Eğitim Merkezi’nde teorik eğitimlerini tamamlayıp ardından Cercis Murat Konağı mutfağında uygulamalı işbaşı eğitimlerini gerçekleştirmektedir. Kursiyerler proje kapsamında; ekmek çörek üretimi, iş sağlığı ve güvenliği, temel yaşam becerileri derslerini almaktadır.
 
Proje Destekçileri
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Mardin Valiliği
vMardin Artuklu Kaymakamlığı
Mardin Artuklu Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR)
 
Mantar Atölyesi
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
Mantar Atölyesi projesiyle toplulukların entegrasyonunun yanı sıra bölge için elverişli bir üretim alanı kurularak katılımcıların sürdürülebilir gelir elde etmesi amaçlanmıştır.
 
Proje Süreci
 
Proje için 600 metrekarelik bir mağarada, mantar atölyesi kurulmuştur. Kadınlar mantar yetiştiriciliğinde sağlıklı tarım uygulamaları konusunda eğitilmektedirler. 20’si Suriyeli sığınmacı 15’i ise bölge halkından olmak üzere 35 kadın, sosyal güvenlik kurumuna kayıtlı olarak devletten maaş almaktadır. Dahası, kadınlar tarafından üretilen mantarlar büyük perakende zincirlerine satılmakta, Şükraan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi vasıtasıyla gelir olarak kadınlara dönmektedir.
 
Proje Destekçileri
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Mardin Valiliği
İşkur
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
 
Arı Varsa Hayat Var
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
Düzenlenen Arıcılık ve Bal Üretimi Programı ile arıcılık, bal üretimi ve kovan verimliliği gibi konularda bilinçlendirme çalışmaları yapılarak arı türünün devamlılığının sağlanmasına destek olmak amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı ise sağlıklı ve yerel bal üretim faaliyetlerini Mardin ili ve çevresinde yaygınlaştırması ve bu alanın özellikle ekilecek araziye sahip olmayan bölge insanı ile kadınlara sürdürebilir gelir sağlamaktır.
 
Proje Süreci
 
Katılımcılar önce teorik eğitimlerini daha sonra Mardin’in Derik ilçesinde pratik eğitimlerini tamamlayıp arıcılık ve bal üretimini öğrenmişlerdir. Bu sayede hepsi hayatlarını birer arıcı ve bal üreticisi olarak devam ettirebilme şansına sahip olmuş kendilerine yeni bir iş olanağı sağlamıştır. Proje boyunca faydalanıcılar; arı yetiştiriciliği, bal üretimi, Türkçe, iş sağlığı ve güvenliği, hijyen derslerini görmüşlerdir. Proje katılımcılarına sağlanan kovan ve gereçler ile üretim kısa vadede başlayacaktır.
 
Proje Destekçileri
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Kızılay
Mardin Valiliği
Mardin Artuklu Kaymakamlığı
Mardin Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi
İşkur
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR)
 
Halep Sabunu
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk mensubu katılımcıların eğitim programı aracılığıyla Halep sabunları üretimi konusunda teorik ve pratik tarımsal bilgi ve becerilerinin geliştirilip meslek edinmeleri öncelikli proje amacı olmuştur. Proje kapsamında üretim eğitimlerinin yanı sıra okuma ve yazma dersleri ile toplulukların entegrasyonunun sağlanması da amaçlanmıştır. Projenin diğer bir amacı ise kurulacak kooperatif yapısı ile projede yer alan tüm kadınların kimseye ihtiyaç duymadan sürdürülebilir gelir elde etmesi olmuştur.
 
Proje Süreci
 
Katılımcılar öncelikle Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi’nde teorik eğitimlerini tamamlamalarının ardından Gurbet Aksel Sabun Atölyesinde pratik eğitimlerini alıp birer sabun üreticisi haline geldiler. Derik zeytinleri posası kullanılarak başlanan üretimde çalışan 35 kadın, 20 bin kalıp sabun üretimini tamamlamış, kooperatif üzerinden satış çalışmalarına başlamıştır.
 
Proje Destekçileri
 
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Mardin Valiliği
Mardin Artuklu Kaymakamlığı
Mardin Artuklu Belediyesi Halk Eğitim Merkezi
İşkur
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
 
Ortak Dilimiz Toprak Olsun
 
Mardinli Şef Ebru Baybara Demir Kimdir?
Projenin Amacı
 
“Yaşayan Toprak, Yerel Tohum” projesinin sürdürülebilirlik hedefini gelecek nesillere doğrudan ulaştırmak amacıyla, çocuklara özel “Ortak Dilimiz Toprak Olsun, Çocuk ve Tarım” projesi hayata geçirildi.
 
Proje Süreci
 
İki kültürün tarımsal aktiviteler sayesinde entegrasyonunun sağlanması için 40 sığınmacı ve 40 yerel halktan çocuk birlikte eğitim gördü. Çalışmalar Mardin Bahçeşehir Koleji’nin arazisinde başlamış ve bölgedeki tüm okullarda uygulanan bir eğitim modeli haline gelmiştir. Teorik bilgiyle uygulamanın iç içe yürütüldüğü programda, uluslararası literatür ve çocuklara yönelik drama tekniklerinden de yararlanılarak, her hafta Ziraat Mühendisleri tarafından, öğrencilere toprak ve tohum yetiştirme konusunda eğitim verilmiştir. 
 
“Toprak nasıl hasta olur?”, “Nasıl iyileşir?”, “Sağlıklı gıdalar nasıl yetiştirilir?”, “Atıklarımızı nasıl yönetiriz?” bu eğitimin başlıklarından bazılarıdır. Eğitim çalışmasında, 8-12 yaş grubu öğrenciler kendi okullarının bahçesinde toprakla tanışmış, ata tohumuyla ekim yapmayı öğrenmiş, çilek ve patates bahçelerinde toprağın değişimini, tohumun gelişim sürecini gözlemlemiş ve kendi yetiştirdikleri ürünle buluşmuşlardır.
 
Proje Destekçileri
 
TBMM İdari Amiri Ceyda Bölünmez Çankırı
Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO)
Mardin Bahçeşehir Koleji
 
Ebru Baybara Demir Başarıları Nelerdir?
 
2018 – Yves Rocher Vakfı'nın düzenlediği Toprağın Kadınları yarışmasında Türkiye'de ödülün sahibi oldu.
2018 – Tarım ve Orman Başkanlığı tarafından düzenlenen Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni'nde "Kırsalda Kadın İstihdamına Katkı Sağlama Alanında" ödüle layık görüldü.
2018 – Basque Culinary World Prize'da, "Topraktan Tabağa Projesi" ile 30 farklı ülkeden 140 aday arasından ikinci kez en iyi 10 şef arasına giren tek Türk şef oldu.
2017 – dünyanın en prestijli mutfak yarışması olan Basque Culinary World Prize 2017'de, 'Harran Gastronomi Okulu Projesi' ile 30 farklı ülkeden 110 aday arasından en iyi 10 şef arasına giren ilk Türk şef oldu.
 
2017 – Fransız Okulu Saint Pulcherie öğrencileri tarafından yapılan bir araştırmadan sonra, Suriyeli mülteci kadınlara istihdam projelerinden dolayı "Başarı Ağacı" ödülüne layık görüldü.
2017 – Çaba Derneği tarafından verilen "Türkiye'nin Geleceğe İz Bırakan Kadını" ödülünü kazandı.
2012 – Mardin'in başarı öyküsü Japon TV kanalı NHK tarafından belgesel olarak çekildi ve Japonya'da yayınlandı.
2011 – Garanti Bankası, Ekonomist Dergisi ve KAGİDER tarafından verilen "Türkiye'nin Yöresinde Fark Yaratan Kadın Girişimciler Ödülü"nü kazandı.
2007 – Cercis Murat Konağı ile Kent State Üniversitesi'nin düzenlediği "Dünyanın Kadın Liderleri ve Sürdürülebilir Projeler" de en iyi üç proje arasına girdi.
2007 – Milliyet gazetesi ve Ernst&Young tarafından verilen "Türkiye'nin Sosyal Girişimcisi Ödülü"nü kazandı.
2001 – Dünya Gazetesi tarafından verilen "Türkiye'nin Başarılı Kadını Ödülü"nü kazandı.
 


Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not::
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler