Emniyet Genel Müdürlüğüne 4 Aşçı Alınacak -  Aşçı Aranıyor...

Emniyet Genel Müdürlüğüne 4 Aşçı Alınacak - Aşçı Aranıyor...

Ağrı'da Aşçı Alınacak, Ağrı'da Aşçı Aranıyor, Aşçı ilanları, Bayburt'da Aşçı Aranıyor, Bilecik'de Aşçı Aranıyor... Burdur'da Aşçı Aranıyor...

Emniyet Genel Müdürlüğüne 4 Aşçı Alınacak...
 
T.C. İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğüne Alınacak Kadrolu Personel (Aşçı) Alım İlanı. (Başvurular 01/02/2021 – 05/02/2021 tarihleri arasında yapılacaktır.)
 
1. GENEL HUSUSLAR 
a) Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında değişik illerde görevlendirilmek üzere merkez ve taşra teşkilatına Kadrolu statüde personel (Aşçı) alımı yapılacaktır. Sınav Komisyonunca yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucuna göre alım yapılacak personel kontenjanı ve nitelikleri EK-1 de belirtilmiştir.  
b) Adaylara atama onayları hariç yapılacak tüm tebligatlar ve duyurular, www.egm.gov.tr 
internet adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. 
c) Tüm aşamalarda başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan adayların işlemleri iptal edilecektir. 
ç) İşlemler başvurulan İlin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğü tarafından Personel Bilgi Sistemine kayıt edilecek olup, adaya “Başvuru Formu” çıktısı imzalatılarak bir örneği verilecektir. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar imzaladıkları bu “Başvuru Formu” nu sınava getirmek zorundadır. Adaylar Başvuru Formunda aksaklık görmesi halinde görevli personele düzelttirilip, yeniden imzalayacaklardır. (Başvuru formundaki bilgiler yapılacak işlemlere esas alınacak olup, beyan edilen yanlış bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacaktır.) 
d) Merkezi sınav puanı olarak yalnızca 2020 yılında yapılan KPSS-P94 puanı esas 
alınacaktır.  
e) Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı 
bulmaması halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir. 
f) Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı olup atanmaya hak kazanan adayların atamalarının yapıldığı birimde Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine göre en az 3 yıl çalışmaları gerekmekte olup, başvuruda bulunacak adayların bu hususu göz önünde bulundurarak tercihlerini yapmaları gerekmektedir. 
 
2. ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 
Başvuruda bulunacak adayların Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliği çerçevesinde belirlenen aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir: 
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları 
taşımak, 
b. Atanmak istediği unvanla ilgili olarak EK-1 de belirtilen öğrenim şartı ve diğer 
nitelikleri taşımak, 
c. Sağlık Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) 
d. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan adaylardan istenilecek) 
e. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı 
olmak. 
 
3)  BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ: 
Adaylar yapılacak olan sözlü ve/veya uygulamalı sınava katılmak amacıyla; 
 
a) Kimlik belgesi, 
b) Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, 
c) İstenilen eğitim durumuna ait diploma/mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi ya da noter tasdikli sureti (diploma/mezuniyet belgesinin aslının ibraz edilmesi durumunda, fotokopisi onaylandıktan sonra iade edilecektir. Diploma ve mezuniyet belgesi haricindeki belgeler kabul edilmeyecektir.) 
d) Başvuru yapan adaylar en fazla 10 tercihte bulunabileceklerdir. 
e) KPSS Sonuç belgesinin aslı ya da internet çıktısının örneği ile birlikte bulundukları İllerin İl Emniyet Müdürlüğü Personel Şube Müdürlüğüne bizzat başvuracaklardır. 
 Başvurular 01/02/2021 – 05/02/2021 tarihleri arasında yapılacaktır. 
 
4) SÖZLÜ VE/VEYA UYGULAMALI SINAVIN ŞEKLİ, TARİHİ, YERİ VE KONULARI 
 
2020 yılı KPSS-P94 puanına göre yapılacak olan sıralamada en yüksek puandan başlamak üzere alınacak personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. Son sıradaki aday ile aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır.  
 
Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav tarihleri www.egm.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylar T.C. kimlik numarası, adı ve soyadı bilgilerini sisteme girerek başvuru sonucuna ulaşabilecektir. 
 
Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağrılacaktır. 
 
 Sözlü ve/veya uygulamalı sınav adayların; 
 
a) Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği, 
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü, 
c) Genel yetenek ve genel kültürü, 
 ç) Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, 
d) Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek 
gerçekleştirilecektir. 
 
   5)  KESİN BAŞARI LİSTESİ 
 
a) Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup, adayların merkezi sınav (2020 yılı KPSS-P94) ile sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına göre en yüksek puandan başlanarak sıralanacaktır. 
b) Puanları eşit olan adaylardan, merkezi sınavda aldığı puan yüksek olan, bunun da eşitliği halinde yaşı büyük olan aday üst sırada yer alacaktır. 
c) Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil 
aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir. 
 
   6)  SONUÇLARA İTİRAZ 
 
  Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç adaya yazılı olarak bildirilecektir. 
 
   7)  SINAVI KAZANANLARIN ATANMASI 
   
a) Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre yapılacaktır. 
b) Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip yerleştirildikleri yerlere atamaları yapılacaktır. 
c) Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit 
edilenlerin atamaları iptal edilecektir. 
d) Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir.  İLAN OLUNUR...
 
Emniyet Genel Müdürlüğüne 4 Aşçı Alınacak
 
Ağrı'da Aşçı Alınacak, Ağrı'da Aşçı Aranıyor... Bayburt'da Aşçı Alınacak, Bayburt'da Aşçı Aranıyor... Bilecik'de Aşçı Alınacak, Bilecik'de Aşçı Aranıyor... Burdur'da Aşçı Alınacak, Burdur'da Aşçı Aranıyor...
 


Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not::
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler