Antalya ‘’Helal Turizm’’in Merkezi Olmalı

Antalya ‘’Helal Turizm’’in Merkezi Olmalı

2023 yılı hedefimiz 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelir elde etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı...

Antalya ‘’Helal Turizm’’in Merkezi Olmalı 
Özkan ALTINTAŞ
Türkiye’de planlamaların bir an önce yapılarak ‘’Helal Turizm’’ pazarının kontrolünün Türkiye’de olması gerektiği bildirildi. ‘’Helal Turizm’’in dünyada ve Türkiye’de yeni bir kavram olmasına karşın her geçen yıl büyüdüğü ve sektör tarafından büyük kabul gördüğü belirtilerek, bu konudaki planlamaların bir an önce yapılarak ‘’Helal Turizm’’ pazarının kontrolünün Türkiye’de olması gerektiği bildirildi. 
 
MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de Turizm Trendleri ’’ ana başlıklı ‘’Türkiye İstişare Toplantısı’’ MÜSİAD Antalya Şubesi’nin ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan toplantıda “Helal Turizm Raporu” hazırlandığı bildirildi. Toplantıya Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Turizm İl Kültür Müdürü İbrahim Acar katıldı. Programda MÜSİAD Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Antalya Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri, MÜSİAD Şube Başkanları ve Bakanlık üst düzey bürokratları yer aldı. 
 
Raporda Önemli Başlıklar Yer Alıyor MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından düzenlenen ‘’Türkiye’de Turizm Trendleri ’’ ana başlıklı ‘’Türkiye İstişare Toplantısı’’ MÜSİAD Antalya Şubesi’nin ev sahipliğinde Akdeniz Üniversitesi’nde yapılan toplantıda ‘’Helal Turizm’’ çatısı altında turizmin bir çok segmentinin yeniden planlanması gerektiği belirtilerek “Helal Turizm raporu” açıklandı.
Süleyman Demirel Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin, Akdeniz Üniversitesi Öğr. Gör. A. Abdullah Turhan, MÜSİAD Antalya Şube Proje ve Eğitim Uzmanı Emrullah Ahmet Turhan tarafından açıklanan raporda şu başlıklar yer alıyor: “Dünya turizminin mevcut durumu ve Türkiye’nin dünya turizmindeki konumu, turizm sektörünün Türk ekonomisine katkısı: 
 
Dünya ortalamaları, Avrupa ortalamaları ve Türkiye karşılaştırması, Türk turizm sektörünün durumuna ve büyüklüğüne ilişkin sayısal veriler, Türkiye'ye gelen ziyaretçi sayısı ve elde edilen turizm geliri, Türkiye’nin turizmde ana pazarları, Türkiye’nin konaklama işletmeleri altyapısı, dünya helal turizm pazarı, Helal turizm pazarının hacmi, Helal turizm pazarında önde gelen destinasyonlar;
 
Türkiye’nin helal turizm pazarındaki konumu,Türkiye’nin helal turizm çerçevesinde durum değerlendirmesi, Türkiye'nin helal turizm çerçevesinde "Üstün Yönleri", Türkiye'nin helal turizm çerçevesinde "Zayıf Yönleri", Türkiye'nin helal turizm çerçevesinde karşı karşıya olduğu"Fırsatlar", Türkiye'nin helal turizm çerçevesinde karşı karşıya olduğu "Tehditler", Durum analizine dayalı öneriler “ 
 
Konuşmacılar, “Helal Turizm” kavramının henüz yeni sayılabilecek bir kavram olmasına rağmen hızla sektör tarafından kabul gördüğünü belirterek, ‘’Helal Turizm’’ konusunda planlamaların bir an önce yapılması gerektiğini söylediler. 
 
Konuşmacılar, dünyada pazar payı giderek büyüyen ‘’Helal Turizm’’ pazarının kontrolünün Türkiye’de olması gerektiğini belirttiler. Ayrıca Helal Turizme bağlı olarak gastronomi ve sağlık turizmininde alternative turizm çeşitlerinde giderek önem kazandığın söylediler. 
 
Münir Karaloğlu: Antalya Helal Turizm Merkezi Olmalı Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya’nın dünyada bilinen en önemli destinasyonlardan biri olduğunu belirterek şöyle konuştu: “Antalya diğer turizm dallarında aynı başarıyı gösteremedi. Ancak turizm ve pazarını çeşitlendirmek için gayret gösteriliyor. Antalya’da, havalimanı ile otel arasındaki turizmden uzaklaşıp turizmi çeşitlendirme gerekiyor. Herşey Dahil sisteminin Antalya turizmininğelişmesine katkıda bulundu. 
 
Ama HD sisteminden artık Türkiye’yi çıkarma zamanı geldi. Turizmin gelişmesi için elimizdeki imkanları kullanmak gerekiyor. Her türlü turizm için potansieli olan bir şehir den bahsediyoruz. Torosların arkasında başka bir kültür var. Şimdi Helal Turizm kavramını tartışıyoruz. İnternette helal turizmi aradım ilk sırada İspanya’daki oteller çıktı. Biz tartışırken birileri öne geçmiş ve atı alan Üsküdar’ı geçmiş. Bizim standratları koyan ülke olmamız gereriyor. 
 
Türkiye’deki 60’ı aşkın otel neye göre helal turizm otelidir. Türkiye bu konuda bakanlıklar düzyinde belli çalışma yapılıyor Ama yavaş gidiyor. Mevzuatlar hızla çıkarılmalı. Herkesin kafasına göre helal turizm yaptığı iddiasını ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunu veren kurum olmalı ve denetlemeledir. Yoksa herkesin kafasına göre sunduğu bir helal turizm konsepti ortaya çıkar. Etrafa mavi branda çekmekle helal turizm olmaz. Bir kamu otoritesinin kuralları koyması gerekiyor. Antalya’ya Akdeniz çanağının helal turizm merkezi haline getirmeliyiz. 
 
'2023'E Doğru Tanıtma Stratejımız' T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Ali Temurci, açılıştaki konuşmasında, bakanlık olarak Türkiye’nin marka değerinin arttırılması noktasında çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Türkiye’nin, bugün dünyanın en fazla ziyaret edilen 6. büyük destinasyonu olduğunu ifade eden Temurci, şöyle konuştu: 
 
‘’Son 30 yılda hizla büyüyen turizm sektörünün ekonomik büyüklüğü toplam ihracatın yüzde 7’sidir. Hizmet sektöründe her 30 kişiden 11’I turizmdeki istihdamdan faydalanıyor 200 yılında seyahat eden sayısının1.8 milyar kişiye ulaşması bekleniyor. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre turizmin global ekonomiye katkısı 7.6 trilyon dolar ve 300 milyon istihdam yaratıyor. Dünyada gsmh’nın yüzde 10’unu sağlıyor. Ülkelerin yönetilmesinde turizm hayati öneme haiz olduğunu gösteriyor. Turizmin Türkiye ekonomisene katkısı yüzde 5’tir dolaylı sektörle ekonomik canlılığın önemli göstergesidir. 
 
2023 yılı hedefimiz 50 milyon ziyaretçi ve 50 milyar dolar gelir elde etmektir. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak bu hedefe ulaşmak için bir taraftan ana pazarlarımız dışında Uzakdoğu, Orta Doğu ve Güney Amerika gibi pazarlara açılarak pazarın çeşitlendirilmesi sağlamak, diğer taraftan küresel eğilimler ve değişen turist proqline göre her pazar için tanıtım ve pazarlama araçlarını ve tekniklerini kullanmak suretiyle ülkemizin turizm alanında uluslararası ölçekte rekabet gücünü, pazar payını ve marka değerini artırmaya çalışıyoruz” dedi. 
 
Turizm konusunda hederenen ülkelere yönelik kapsamlı projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Temurci, “Hederenen ülkelerde pazarın özelliklerini, müşteri gruplarının eğilim ve isteklerini, demograqk yapı ve rakip ülkelerin durumunu, kısaca yeni turizm trendlerini sürekli olarak takip ediyoruz. Turizmde yeni bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılmasına ağırlık veriyoruz. Dünya nüfusunun değişmesine paralel olarak üçüncü yaş grubuna da uygun tanıtım ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. “ diye konuştu. 
 
Mahmut Asmalı: ‘’Helal Turızm’’de Büyük Bır Potansıyel Var’’- 
MÜSİAD Genel Başkan Vekili Mahmut Asmalı da , helal kavramının sadece gıda üzerinden değil her alanda yasal hale gelmesi için çalışmaları yürüttüklerini belirtti. “Helal Turizm” kavramının henüz yeni sayılabilecek bir kavram olmasına rağmen hızla sektör tarafından kabul gördüğünü belirten Asmalı, şunları ifade etti: 
 
‘’1.1 milyar dolar yaş ve meyve sebze ihracatı yapan Antalya ticaretteki başarısını turizmde taçlandırdı. Turizm potansiyelini artırmak için üzerimize düşen görevi yapıyoruz. 2023’te 50 milyon üzerinde turizt ve 50 milar turist getirmek hedereniyor. Dünyadaki değişimden turizmde payını almalıdır. Helal kavramını sadece gıda değil her alanda yasal hale getirmeye çalışıyoruz. Bu kavram hızla testerden talip gördü. Daha da önemlisi, tüketici bu alana yoğun talep gösteriyor. Demek ki böyle bir ihtiyaç varmış, fakat bugüne kadar gerektiği gibi üzerinde durulmamış. 
 
Dünyada helal turizm alanında müthiş bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Türkiye, barındırdığı doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel mirasla, hâlihazırda Müslüman turistlerin öncelikli tatil bölgelerinden biri durumunda. Bunu, “Helal Turizm” konseptini yaygınlaştırarak ve her yönüyle yaşatarak daha yukarıya taşımamız lazım. 
 
Önümüze koyduğumuz hedereri gerçekleştirmememiz için önümüzde hiçbir engel yok. Turizm hassas terazidir; geçmişte örneklerini yaşadığımız gibi en ufak siyasi-ekonomik krizde ilk etkilenen bu sektör olur. Ama şunu iyi biliyoruz; Türkiye artık, dünyada önemli bir turizm lokasyonu. Bu sebeple, dönemsel zorluklar olsa da, uzun vadede turizm sektörümüzün geleceğini parlak görüyoruz.” 
 
Sertip Akşahin: Helal Turızm Planlamaları Bır An Önce Yapılmalı 
MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu Başkanı Sertip Akşahin de, Türkiye’nin İslami turizm konusunda birçok avantaja sahip olduğunu vurguladı. Dünyada helal turizm alanında müthiş bir potansiyel olduğunu görüyoruz. 2020 yılına gelindiğinde turizme dâhil olacak müslüman sayısının 156 milyona ulaşacağı tahmin ediliyor. 
 
250 milyarlık harcama olamasını bekliyoruzTürkiye’nin sahip olduğu İslam mirası, Müslüman nüfusun önemli bir kısmına birkaç saatlik uçuş mesafesinde olması, dünya standartlarında turizm işletmelerine sahip olması, turizm alanındaki uluslararası başarıları, bilgi ve tecrübe birikimi gibi sayılabilecek pek çok avantaja sahip olduğunu anlatan Akşahin şöyle konuştu: ‘’Ancak bu avantajların verimli bir şekilde değerlendirilebilmesi ve girişimcilerin bu alanda başarılı bir şekilde varlık gösterebilmesi için çok titiz hazırlanmış planlamalara ihtiyaç olduğu ortada. 
 
Türkiye'nin helal turizm pazarında güçlü bir yer alabilmesinin öncüleri şüphesiz, devletimiz ile birlikte girişimcilerdir. Girişimcilerin Türkiye'yi bu alanda da lider bir noktaya getirebilmesi için helal turizm alanı ile ilgili planların bir an evvel hazırlanması zorunludur. Helal Turizm islam ülkeleri dışında cazip hale gelen sektör oldu. Bu pazarda Türkiye’nin yer alması gerekmektedir. Turizmin temel yasası hazırlanmalıdır. Mesleki çatı örgütleri kurulmalı. Tüm paydaşları kapsayan Türkiye Turizm Kurumu oluşturulmalı. 
 
Ramazan Kalken: Uluslararası Helal Turizm Derneği’ni Kuruyoruz 
MÜSİAD Antalya Şube Başkanı Ramazan Kalken ise Helal Turizm alanında uzman akademisyenlerle turizm sektörü konusunda gerekli raporlar hazırlandığını belirterek, ”Turizmin 365 güne yayılması, turizm çeşitliliğini artırılması ve altının doldurulması gerekiyor. 
 
Bu durumun, ülke ekonomisinin canlanması noktasında da önemli bir adım olduğunu düşünüyoruz. Bu minvalde, Vali Bey’in talimatı ile Helal Turizm sektörünü canlandırmak için Uluslararası Helal Turizm Derneği’ni kuruyoruz. Bununla birlikte hocalarımızla yürüttüğümüz akademik çalışmalarımızla sektöre gerekli bilgi ve raporlarla destek veriyoruz” ifadelerini kullandı. Türkiye’de 63 Helal konseptli otelin 28’i Antalya’da bulunuyor. 
 
Ayrıca Ülkemizden 3 saat uzakta 400 milyon müslüman yaşıyor. Helal konseptli tatil sunabilecek kapasitedeyiz. Türkiye bu nitliklerle lider olabilecek ülkedir. Gayret gösterip tanıtım yapılmalıdır. 
 
Mayıs ayında Helal Turizm Raopiru’nu yayınlayarak bakanlığa sunduk Almanya, Malezya ve Singapur’dan işbirliği talepleri aldık. Helal turizm pazarının nabzını tutan Türkçe İngilizce sektör raporunu hazırlıyoruz. Bunu her yıl tekrarlayacağız. 
 
Tekin: Yenı Pazar Fırsatlarına Yatırım Yapılmalı 
Süleyman Demirel Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Akgün Tekin de, Türkiye’nin turizm alanında yeni pazar fırsatlarına yatırım yapması gerektiğini kaydetti. Tekin, bu pazar fırsatlarından en önemlisinin helal turizm pazarı olduğunu söyledi. 
 
Tekin, ‘’Türkiye sahip olduğu turizm olanakları, ikamesi olmayan İslam mirası, gelişmiş turizm işletmeleri altyapısı ve ulaşım olanakları ile birlikte, bu pazarda en önde gelen destinasyon olma potansiyeline sahiptir. Ancak Türkiye'nin helal turizm pazarından da hak ettiği payı alabilmesi için, kapsamlı bir helal turizm stratejik planına ve helal turizm alanına yönelik standartları belirleyen yasal düzenlemelere ihtiyaç vardir. 
 
Bu noktada; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı bünyesinde teşekkül ettirilen Helal Akreditasyon Kurumu, MÜSİAD, özel sektör ve bu alanda çalışan üniversiteler ile bir çalışma mekanizmasının acilen kurulması gerekmekte” şeklinde konuştu. 
 
Talha Çizmeci: Sağlık Turızmınde Türkıye Önemlı Bır Üs Halıne Geldı 
Vizyon Turizm Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Talha Çizmeci ise sağlık turizmi konusunda Türkiye’nin bölge ülkeleri nezdinde öneminin arttığına değinerek, şunları kaydetti: 
 
‘’Türkiye; sahip olduğu üst düzey hastanelerini, termal kaynaklarını ve doğal yaşam alanlarını, sunduğu eşsiz otelcilik hizmetiyle birleştirerek hastalara ekonomik ve üst düzey imkânlar sunuyor. Seçkin sağlık destinasyonlarından olan Türkiye’de en çok başvuru alan branşlar; göz, ortopedi, diş, kardiyoloji, onkoloji, plastik&estetik cerrahi ve beyin&sinir cerrahisi olarak karşımıza çıkıyor. 
 
Aslına bakarsanız, sağlık için en çok ülkemizi Almanya tercih ediyor. Sırasıyla Irak, Libya, Azerbaycan ve Hollanda geliyor. Tabii ki bu ülkelerden gelen hastaların içinde gurbetçilerimiz de yok değil. Ortadoğulu vatandaşlar ülkemizi 2015 yılında daha çok tercih etmeye başladı.’’ 
 
Ebru Baybara Demir: Anadolu Mutfağı Evlerde Saklanıyor! 
Ünlü Mutfak Şeq Ebru Baybara Demir de, tarihi süreç içerisinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun yemek kültürü açısından zengin bir mutfağa sahip olduğunun altını çizdi. 
 
“Türkiye turizmde zengin bir arz ülkesi olmasına rağmen; Gastronomi Turizminin gelişmesi ve turistik ürüne dönüştürülmesi konusunda gerekli arzı sunamıyor’’ diyen Demir, ‘’Anadolu yemek kültürünün Gaziantep, Hatay, Mardin gibi örneklerden yola çıkarak yapılacak iyi yatırım ve tanıtımlarla evlerden dışarı çıkartılarak seyahat eden herkesin ulaşabileceği noktalara taşınması ile yemek kültürünün Gastronomi turizmine dönüşmesine olanak sağlayacak Gastronomi turizmi destinasyonlarının oluşturulması gerekmekte” dedi. 
 
Oturum sonunda Türkiye’nin dört bir yanından gelen konu ile alakalı uzman ve üyelerimizin yönelttiği sorular ile toplantı son buldu. 


Türk Aşçı Haberleri Not:
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler