TMDH; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye

TMDH; Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"

Bu konuyu e-postaları dahi çalışmayan bir yapıya ancak sosyal medyadan bir şekilde iletebildik. Ancak ve ancak sosyal medya sayesinde iletimizi alıp mesajımızı görmeleri..

 
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"
"Tolgahan Gülyiyen - TMDH"
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi,
 
Ümit ediyorum ki bu mektubu size ulaştırırlar. Gorumand World Cookbook ödüllerine Türk Mutfağı kitabınızın aday gösterildiğini dolayısıyla da bu ödülü verenlere sizlerin itibar etmekte olduğunuzu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Bu ödüller konusunda çok daha önceleri de oluşturmuş olduğum bazı çalışmalar mevcuttur. 
 
Bu mektubun ekinde de bulabileceğini o çalışmaları detaylı şekilde incelemenizi sizlerden rica etmekteyim.
 
5 Aralık 2022 tarihinde Twitter’da paylaşmış olduğunuz içerikten yola çıkarak bunlara itibar gösterebilmekte olduğunuzdan ötürü neden üzüntü duyduğumu ayrıntılı şekilde sizlere bu mektup içerisinde açıklayacağım. 
 
Mektuba ek olarak paylaşacağım bağlantılarda ise Gorumand Dünya Yemek Kitabı ödülleri hakkında yer alacak olan bazı çelişkilerle birlikte birtakım bilgilere de yer vereceğim. Çok önceleri yapmış olduğum o çalışmalarda yer alan detaylı bilgilerin ne anlama geldiğini bir kez de sizin için açıklamaya gayret göstereceğim.
 
Cumhurbaşkanlığı tarafından desteklenerek dünya ile paylaşılması temin edilmiş olan bir Türk mutfağı çalışmasını, bilimsel açıdan çelişkilerle dolu olan ama uluslararası gibi gözüken bir ödülle yan yana koymanızı üzüntüyle karşıladığımı bilhassa bilmenizi istiyorum.
 
Bu üzüntüm tamamen Türk mutfağı ve onun geleceği içindir… 
 
Çünkü Türkiye’nin Türk mutfağı hakkında yapılmakta olan ciddi diyebileceğimiz nitelikteki çalışmaların ve o çalışmaları yapmakta olan insanlarımızın hiçbir bilimselliği bulunmayan Gourmand World CookBook ödülleri gibi oldukça çelişkilerle dolu olan ve sadece reklam-gösteriş niteliğindeki bir yapıya asla itibar etmemelerini beklerdim.
 
Ama ne yazık ki buna sadece yurt dışı diye itibar eden binlerce insanımız bulunuyor...
 
Yine üzüldüğüm husus bunlara itibar edenlerin içerisinde akademisyen kimliği taşıyanlar dahil bazı üniversitelerimizin de olabilmesi olduğu kadar; bu yazımda ifade edecek olduklarımla beraber konumuzun dışında yer alan ama birbiriyle bağlantılı olan başka konulardaki tüm hususları da içermektedir.
 
Her şeyden önce kurumsallığı dahi bulunmayan, resmî internet sitelerinde yer vermiş oldukları e-posta adresleri bile çalışmayan bir yapıya Cumhurbaşkanlığımız tarafından desteklenen bir çalışma ekibiyle birlikte medyamızın neden itibar gösterildiğini yeniden değerlendirmelisiniz diye düşünmekteyim.
 
Her yıl dünyada yüzlerce belki de binlerce kitaba hiçbir karşılaştırmalı rapor veya bilimsel çalışma olmadan verilebilen Gourmand World CookBook ödüllerinin neden saçma ve anlamsız olduğunu hiç araştırdınız mı? 
 
Türk mutfağı konusunda uzman olduğu söylenenler dahil PR ekibinizde de bulunan danışmanlarınız burada size de sunacağım soruların detaylı analizlere dayalı cevaplarını içeren bilgileri size hiç aktardılar mı?
 
Bizler Dünya Türk Mutfağı Miras Listesine ve Dünyada Erken Dönem İslam Mutfak sanatı Miras Listesine eklenmesi amacıyla tek bir kitap için bile sayfalarca raporlar oluşturmaktayız. Ayrıca çok uzun süreçleri olan hatta bazen yıl ya da yıllar olarak ifade edebileceğimiz incelemeler ve detaylı araştırmalar da yapmak zorunluluğunda kendimizi hissediyoruz. 
 
Çünkü en iyiye ve dünyada aynı alanda farklı dillerde yazılmış olan tüm kitapların adil bir değerlendirmesine ancak ciddi çalışmalar yaparak ulaşabileceğimizi biliyoruz. Ciddi çalışmalar ise bildiğiniz gibi kısa sürelerde asla oluşturulamaz. 
 
Ciddi çalışmalar uzun süreçlerden sonra farklı aşamalarda birden fazla süzgeçten de geçmek zorundadırlar. 
 
Özellikle konu dünyada en iyi diye nitelenecek olan bir kitap çalışmasına ödül vermek konusu ise sorumluk artarak katlanır. Herhangi bir kategoride yer alacak olan dünyadaki yüzlerce kitabın sayfa sayfa incelenerek raporlarının oluşturulması ve kamuoyu ile açık şekilde paylaşılmasının zorunlu olduğu düşüncesini belli bir aşamada savunmak zorundayızdır. 
 
Çünkü bir kitabı kendi konusunda dünyada en iyi diye nitelemek o kitap içerisinde bulunan her şeyle ilgili en ufak bir soru işaretinin insanların aklında olmaması gerektiği anlamını taşımalıdır. Bu birçok açıdan büyük sorumluluklar gerektirir. 
 
Bir kitaba ödül vermeden önce veya bir kitabı dünyada en iyi diye nitelendirmeden önce: Kitaplarda yer alan bilgilerin kaynakları ve doğrulukları dahil olmak üzere sayfa sayfa analiz edilmesi ve yine aynı kategoride bulunabilen dünyadaki diğer farklı dillerde yazılmış olabilecek olan kitapların da sayfa sayfa incelenip karşılaştırmalı değerlendirme raporlarının da hazırlanması gereklidir. 
 
Ancak her yıl yüzlerce ya da binlerce kitabı dünyada en iyi diye niteleyebilen Gourmand World CookBook ödüllerini sunanlar burada ifade ettiğim konularda şimdiye kadar ne gibi bilimsel nitelikte olabilecek çalışmalar, araştırmalar yaptı veya yapıyor? Hangi karşılaştırmalı raporları ve araştırma çalışmalarını ödül verdikleri kitaplarla ilgili şimdiye kadar yaparak dünya kamuoyu ile paylaştılar? 
 
Dünyada en iyi diyerek niteledikleri kitaplarla ilgili aynı kategoride yer alabilecek diğer kitapların karşılaştırmalı çalışmaları varsa bunları neden kamuoyu ile paylaşmadılar?
 
Dünyanın en iyisi diyerek verdikleri ödülleri neye göre hangi meşru bilimsel zemine dayanarak verdiler ve kitapları değerlendirirken hangi süreçleri uyguluyorlar? Neye göre, hangi değerlendirmelerden veya süzgeçlerden geçirerek ödül verdikleri kitaplar için dünyada en iyi olanı seçmiş olduklarını savunabiliyorlar? 
 
Sadece ciddi süreçleri bulunan detaylı değerlendirme çalışmaları yapabilenlerin verdiği ödüllere bilimsel ve meşru diyebiliriz... 
 
Bu yüzden Gourmand ödüllerinin hem bilimselliği hem de meşruiyeti konusunda birçok soru ortaya çıkmıştır. 
 
Bu konuları Gorumand Cook Book ödüllerini verenlerin kendilerine de ödül vermiş oldukları bir kitaptaki çelişkiyle birlikte doğrudan illettik. Onlara Ömür Akkor’un ve Ülkü Menşure Solak’ın karşılaştırmalı kitap raporu çalışmamızı da ileterek kendilerine burada yer verdiklerimin daha fazlasını detaylı bir çalışma ile sorduk.
 
Bu çalışma ve araştırmalarımızda ancak hiçbir geri dönüş alamadık...
 
Bu yapı eğer kurumsal bir yapı olmuş olsaydı, internet sitelerinde yer verilmiş olarak yönetim kadrosunda olduğu belirtilen tüm şahısların e-posta adreslerinin tamamının çalışıyor olması da gerekirdi. Ve eğer bu yapı gerçekten kurumsal bir yapı olmuş olsaydı; ilettiklerimizi sosyal medyadan mesaj olarak görüp aldıktan sonra da bilgilendirme amaçlı bile olsa yüzeysel bir cevapla muhakkak bir geri dönüş yapmaları gerekirdi. 
 
Bu ödülleri hiçbir bilimsel dayanağı olmadan dağıtanların bilimsel açıdan neden meşruiyetleri olmadığını çok önceleri örnekler vererek de açıklamıştım.
 
Ancak Peygamber efendimiz nasıl beslenirdi ve peygamberimizin sofrası hakkında kaynaklara dayalı olarak Ülkü Menşure Solak tarafından tam da olması gerektiği şekilde yazılmış bir kitap varken, çok sonraları Ömür Akkor tarafından yazılmış olan ve net kaynaklara da dayanmayan İslam Mutfak sanatı çelişkili ifadelerin yanı sıra yanlış bilgilerin de yer alabildiği bir kitabı bile dünyada en iyi olarak niteleyen bir mekanizmadan bahsediyorum. 
 
Bu konuyu e-postaları dahi çalışmayan bir yapıya ancak sosyal medyadan bir şekilde iletebildik. Ancak ve ancak sosyal medya sayesinde iletimizi alıp mesajımızı görmelerini sağlayabildik. İngilizce olarak göndermiş olduğumuz çalışmalarımızı sosyal medyadan gördüler ve iletimizi aldılar. Ancak sorularımıza sessiz ve cevapsız kalmayı tercih ettiler. 
 
Akademik kimlik taşıyanlar tarafından bile kitapların sözde Oskarı ya da sözde Nobelli olarak nitelendirilebilen ödüller ile ilgili söz konusu bu yapının son derece bilimsel niteliği olan sorularımıza ve açıklamalarımıza sessiz kalabilmesi nasıl açıklanabilir? Bunlara ne derecede bilimsel diyebiliriz? Bunları hangi meşru zemine oturtabiliriz? Bunlara neden itibar etmeliyiz? 
 
Bunlar sizin veya bizim Türk mutfağının en başarılı şefleri olarak bugün ortaya koyduğumuz ya da gelecekte ortaya koyacağımız çalışmaları değerlendirmeye tâbi tutarak ödül verebilecek donanımlara sahipler mi?
 
Ben sizlerin itibar gösterdiğiniz Gourmand Dünya Yemek Kitapları ödüllerini sunanların ne bugün ortaya koyduğunuz ne de gelecekte ortaya koyacağınız çalışmaları değerlendirebilecek donanımlara asla sahip olmadıklarını güçlü argümanlara dayanarak net şekilde ifade edebilirim.
 
Bu vesileyle bu mektupta şunlara da kısaca yer vermek istiyorum: 
 
Türk mutfağı kitabının bir ciltlik sadece tek kitaptan oluşabilecek bir çalışma ile sınırlandırılamayacağını ve ciltlerce kitaptan oluşturulması gerektiğini güçlü bilimsel argümanlara dayalı şekilde ifade eden liyakatli insanlarımızın varlığından da ümit ediyorum ki haberdarsınızdır. 
 
Bundan haberdar değilseniz de dünyada Türk mutfağı konusunda danışmanlarınızdan olan ama bugün bu mektupta sizlerle paylaşacaklarımı belki de hiçbir zaman size asla iletmek istemeyecek olanların fikir ve söylemlerinden önce burada yer vereceklerimin her satırını sabırla okumayı herkese öneriyorum.
 
Cumhurbaşkanlığımızın destekleriyle oluşturulmuş olan Türk mutfağı kitabı sizlerin ortaya koymuş olduğunuz gibi tek cilt olarak sadece bir kitaptan da oluşsa üzüldüğüm birçok husus vardır... 
 
Bu hususlar sadece benim üzüldüğüm hususlar da değildir. Üzülmekte olduğum hususlar hiçbir çıkar beklentisi olmadan ve en ufak bir karşılık beklemeden Türk mutfağını seven, savunan liyakat sahibi tüm duayen ustalarımızın ve öğretmenlerimizin de üzülmekte olduğu hususları kapsamaktadır. 
 
Gorumand CookBook ödülleriyle ilgili olarak Türk mutfağı açısından hissetmekte olduğum derin üzüntünün nedenleri çok fazla...
 
Bu mektuptaki asıl konunun bütünlüğünün bozulacağı için ve konuyla ilgili size iletmek istediğim esaslardan sapabileceğim için üzüntüyle karşılamakta olduğumuz diğer hususlara belki bu yazımda ayrıntılı olarak değinemeyeceğim. Ancak bugün Gorumand CookBook ödülleriyle ilgili olarak Türk mutfağı açısından hissetmekte olduğum derin üzüntünün nedenlerini herkesle birlikte sizlerle de paylaşarak tüm insanlarımıza bu konunun detaylarını iletmek istiyorum.
 
Burada yer verdiklerim üzerine hepimiz okumalı ve düşünmeliyiz diye de düşünmekteyim.
 
Hiçbir kurumsallığı olmayan bir yapı tarafından verilmekte olan bu ödülü belki reddetmeyeceksinizdir... 
 
Ama şunu ifade etmek isterim ki:
 
Bilimsel olarak itibar dahi edilmemesi gereken o ödülü size 2023’te verecekleri zaman reddetmiş olmanız ve bunun nedenlerini tarif etmekte olduğum konulara dayandırmanız aslında çalışmanızın değerini olduğundan daha da artırırdı. Ödülü kabul etmenizin ise çalışmanın değerine kısa veya uzun vadede ne katacağını elbette sizlerin takdirine bırakıyorum. Ancak bu konuda da mutfak sanatları alanında bilimsel nitelikte olan endişelerim bulunmaktadır. 
 
Bugün üzüntülerimle beraber ifade ederek paylaşmakta olduğum öngörülerimde de yine yanılmayacağımı biliyorum. 
 
Çünkü gastronomi araştırmalarında bilimsel açıdan meşruiyetleri olmadığı için asla itibar edilmemesi gereken bir yapıya itibar göstermenin gerek kısa vadede gerekse uzun vadede bilimsel anlamda bize herhangi bir kazanım sağlamayacağını düşünmekteyim. Uzun yıllardan beri paylaşmış olduğum tüm konularda olduğu gibi bu konuda da yanılmayı çok isterdim ama paylaşmış olduklarımla ilgili hiç yanılmadım. 
 
Bunlara itibar edebildiğiniz paylaşımınızı görmüş olduğumdan ötürü Türk mutfağının geleceği için çok üzgün hissetmekteyim.  
 
Ancak yıllar içerisinde Türk mutfağı ve sektör konusunda şahit olup yaşamış olduklarımdan ötürü üzüntülü hallerim bende hiçbir vakit yılgınlık ya da güçsüzlük derecesine varmamıştır. Yaşadıklarım ve şahit olduklarım Türk mutfak kültürümüz için bir ümitsizlik vesilesi de asla olmamıştır yine olmayacaktır. Türk mutfağı için çalışmaktan asla yılmadığım gibi Türk mutfağı için de her zaman ümitliyim.
 
Bu uluslararası gibi gözüken ödülü size verseler bile Cumhurbaşkanlığımız tarafından desteklenen bir çalışmanın ortaya çıkmasını temin etmiş olanların da buna itibar edebilecek olmasının aslında Türk mutfağı açısından her anlamda düşünülmesi gereken üzücü durumları ortaya çıkartabileceğini de düşünmekteyim. Bu düşüncelerimi de kuvvetli bilimsel argümanlara dayanarak sizlerle tüm samimiyetimle paylaşıyorum.
 
Belki Gourmand Cookbook ödüllerinin bilimsel olarak neden saçma ve anlamsız olduğuna dair yapmış olduğum çalışmaları PR (Halkla İlişkiler & Reklam) ekibiniz inceler. Ve yine belki doğru bir yönlendirmeyle hem şahsen hem de Türk Mutfağı kitabı ekibiniz olarak böyle bilimsellikten uzak olan bir ödüle itibar etmemenizi meşru gerekçelere dayandırarak Gourmand tarafından verilecek olanları reddetmenizi sağlarlar.
 
Hiçbir bilimselliği, hiçbir meşru zemini olmayan bir ödüle Türk mutfağı için ve mutfak kültürümüzün istikbaldeki saygınlığı için itibar etmemenizi ümit etmekteyim. 
 
Saygılarımla
Tolgahan Gülyiyen
TÜRK MUTFAĞI DİRİLİŞ HAREKETİ 
 
TARİH: 16 Aralık 2022
KONU: GOURMAND COOKBOOK ÖDÜLLERİ
NO: L-1216202202023
 
EK KAYNAKLAR VE BAĞLANTILAR:
https://www.tmdh.net/duyurular/item/544-request-for-scientific-explanation-from-the-team-of-gourmand-international.html
https://www.youtube.com/watch?v=bKR9eXVD0gA
https://tmdh.net/raporlar/item/529-table-of-the-messenger-of-allah-comparative-report.html
https://tmdh.net/raporlar/item/249-the-turkish-cookbook-turk-mutfagi-icin-uygun-degildir-raporu.html
https://tmdh.net/makaleler/item/527-what-is-islamic-cuisine-culture-and-what-is-not.html
https://www.youtube.com/watch?v=pqZvnOJtRSw&t=1755s
https://www.youtube.com/watch?v=sHy9Q5m30RY&t=360s
https://tmdh.net/duyurular/item/531-omur-akkor-a-gonderilmis-olan-mektup.html
https://m.haberturk.com/bursa-haberleri-amp/8684038-peygamber-sofrasi-ile-ulastigi-birinciligin-gururunu-yasiyor
http://www.ucuncunesil.com/2016/06/22/10003
https://anayurtgazetesi.com/amp/haber/10523271/lezzet-oskarina-sef-omur-akkor-secildi
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-writer-wins-2012-gourmand-cookbook-award/271322
https://twitter.com/EmineErdogan/status/1599768551614689281?s=20&t=yv__tKk0I97mVtG7ayfjPA
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"
 
Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye "Açık Mektup"


Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not::
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler