Osmanlı Kültüründe Öğün Zamanları ve Kahvaltı...

Osmanlı Kültüründe Öğün Zamanları ve Kahvaltı...

Osmanlı toplumunda günde iki öğün yemek yeme adeti akla hemen şu soruları getirmektedir: Sabah namazından itibaren güne başlayan halk saat...

Nerede O Eski Ramazan

Nerede O Eski Ramazan "Gelenekleri"

Dünyada var olan her dinin kendine özgü gelenekleri, görenekleri Ne güzeldi gerçekten bazılarımı zın hiç yaşamadığı Eski Ramaza nlar. Dün yaşanırken, bugün hiç yaşanmadılar. Kentliler, köylü..

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “11”

Ortaçağ Avrupa’sında esnaf, dinî nitelikte oyunlar hazırlamakla görevlidir ve her bir esnaf grubu kendi konusuna yakın bir dinî oyun seçerek sergiler (227). Barbara A. Hana...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “10”

Dönemin sosyal hayatı, günlük yaşayıştaki alışkanlıklar, çeşitli cemaat, meslek gruplan ve kişilerle ilgili sözcük ve deyimler gibi pek çok konuya ilişkin veriler içermeleri bakımından...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “05”

İstanbul, 1582 yılının Haziran ayında büyük bir saray şenliğine sahne olur. Sultan III. Murad’ın (1574-1595) oğlu Şehzade Mehmed’in sünnet düğünü dolayısıyla düzenlettiği bu şenlik...

Osmanlı Mutfağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Osmanlı Mutfağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Osmanlı Saray Mutfağından çıkan yemeklerin yanında ekmek olmadan asla servis yapılmazdı. Saray ekmekleri has maya ve beyaz undan üretilirken halka dağıtmak üzere ise yufka...