Yemek Kültürü ve Popüler Kültürün Karşılaşma Noktası

Yemek Kültürü ve Popüler Kültürün Karşılaşma Noktası

Yemek, popüler kültürün bir parçasıdır ve kültürdeki inançlar, uygulamalar ve eğilimler, yemek alışkanlıklarını şekillendirmekte 'dirler. Gastronomi araştır..

Yemek Kültürünün Dönüşümü 'nde Sosyal Medyanın Rolü

Yemek Kültürünün Dönüşümü 'nde Sosyal Medyanın Rolü

Yemeğin tarihi, geçmişe özgü bir bakış açısı kazandırmakla birlikte; kültür, sosyalleşme ve iletişim açısından farklı yöntem ve teorileri içermektedir. Bu...

Yemek ve Semboller

Yemek ve Semboller

Yemek tarihi üzerine çalışan akademisyenler, bulguların toplanması ve değerlendirilme 'sinden sonra, tarihsel süreçte yemeğin ne anlama geldiği üzerinde çalışmaktadırlar...

Kültürel Bellek ve Yemek Kültürü Nedir?

Kültürel Bellek ve Yemek Kültürü Nedir?

Ortak kültür, yiyeceklerin ortak anlam ve duygusal uyaranlarla besler ve zihin bu kültürel faktörlerden etkilenirken yiyeceklerle alakalı hatıralar..

İnsanlık İçin Ateşin Önemi...

İnsanlık İçin Ateşin Önemi...

Ateşin kontrol edilebilmesi, hominidleri önemli ölçüde değişime uğratmıştır. Bununla birlikte beslenme biçimlerini de değişime uğratmıştır. Ateş, yemeği erişilebilir hâle getir...

Yemek Kültürünün Sosyal Hayat ve Din ile İlişkisi

Yemek Kültürünün Sosyal Hayat ve Din ile İlişkisi

Hem bireysel kimliğin oluşumu, hem de kültürün nesilden nesile aktarımı açısından, toplumsallaş 'ma süreci merkezi bir öneme sahiptir. Bu süreç, bireyin...

İnsanların Bitkileri ve Hayvanları Evcilleştirmesi...

İnsanların Bitkileri ve Hayvanları Evcilleştirmesi...

Antik insanların damak zevkleri 'ne yönelik bir değerlendir 'meye varmak son derece zor görünmektedir. Arkeologlar tarafından incelenen...

İnsanlar Yemek Bulmayı nasıl Öğrendiler?

İnsanlar Yemek Bulmayı nasıl Öğrendiler?

Yemek, geçmişe özgü bir bakış açısı kazandırırken; kültürel, sosyal ve kadın kimliğinin tarihsel kökenine yönelik yöntem ve teorileri de içerisinde...

Ateşbaz-ı Veli Gastronomi Sempozyumu Başlıyor...

Ateşbaz-ı Veli Gastronomi Sempozyumu Başlıyor...

Sempozyumun ana teması “gastronomi” olsa da ‘yemek kültürü, yemek tarihi, Mevlevi mutfağı, Selçuklu ve Osmanlı mutfağı, Konya mutfağı...

Gastronominin Ortaya Çıkışı

Gastronominin Ortaya Çıkışı

Teorik Açıdan Gastronomi, Teknik Açıdan Gastronomi, Pratik Açıdan Gastronomi, Lezzet Harmonisi Açısından Gastronomi, Gastronomi aracılığıyla, çeşitli ülkelerde...

Beslenme ve Sosyal Ritüeller...

Beslenme ve Sosyal Ritüeller...

Antropologlar, yerel gıdanın insanlar için anlamının ne olduğunun ifade edilmesinde genellikle iki seçenek olduğun 'dan söz eder: etnik bağları vurgulamak veya gizleme..

Yemek İdeolojisi ve Gastronomi İlişkisi...

Yemek İdeolojisi ve Gastronomi İlişkisi...

Yeme alışkanlıkları, kültürel davranışların ayrılmaz bir parçasıdır ve genellikle belirli gruplar tarafından aşağılayıcı veya alaycı bir şekilde...

Yemeğin Toplumsal Fonksiyonları Nelerdir?

Yemeğin Toplumsal Fonksiyonları Nelerdir?

Tarih boyunca, yemek sosyal hayatta prestij ve statü ile ilişkilendirilmiştir. Bazı yiyecekler kişiye statü kazandırırken; bazı yiyeceklerde, o yiyecekleri..

Logosentrizm ve Diplomatik Sinyal Nedir?

Logosentrizm ve Diplomatik Sinyal Nedir?

Gasto diplomasi bir diğer ifadeyle yemek diplomasisi, kelimelerin ortadan kalkmasıyla birlikte daha güçlü bir iletişim aracı olarak hizmet etme..

Logosentrizm ve Diplomatik Sinyal Nedir?

Logosentrizm ve Diplomatik Sinyal Nedir?

Yemek, diplomasi alanının aktif bir aracı değildir. Diğer bir ifadeyle yemek, diplomatik faaliyetlerin olası etki düzeylerini arttırma veya eksiltme nokta..

Kamu Diplomasisi ve Kültürel Diplomasi

Kamu Diplomasisi ve Kültürel Diplomasi "Yumuşak Güç"...

“Bana ne yediğini söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim " sözünden de anlaşılacağı üzere, tüketen ile tüketilen birbirinden ayrı düşünülemeyen iki...

Bir İletişim Aracı Olarak Yemek Kültürü...

Bir İletişim Aracı Olarak Yemek Kültürü...

Geçtiğimiz on yıl boyunca, yemek odaklı medya ve yemek kültürünün yükselişine tanık olduk. Sosyal medyadaki yemek hesapları, yemek temalı...

Yeni Medya ve Yemek Kültürü

Yeni Medya ve Yemek Kültürü

Dijitalleşen medya ve sosyal medya çağında, aslında ihtiyaçlar hiyerarşisinin birinci basamağında yer alan yemek ve yemek kültürleri konusunun, yeni medyada nasıl yer aldı...

Yemek ve Sosyal Medya

Yemek ve Sosyal Medya

Yemek, her zaman insanları biraraya getirme ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesinde vesile olmuştur. Bu da yemeğin, sosyal boyutunu ifade etmektedir. Bu bakımdan yemek yeme...

Ulus Markalaşması ve Yemek Kültürü İlişkisi...

Ulus Markalaşması ve Yemek Kültürü İlişkisi...

Diğer ülkelerdeki insanlar tara -fından mutfağın farkedilmesi, sadece o ülkenin mutfağıyla ilgilenmeleriyle sınırlı kalmaya 'caktır; aynı zamanda...

Çerkes Mantısı Tarifi

Çerkes Mantısı Tarifi

Evliya Çelebi ve Haşim Efendi'nin Çerkezistan notlarından, Çerkes mutfak kültürüyle ilgili Çerkes gastronomisinin birinci elden kaynakları olması bakımında olduğu gibi aktarmakta yarar vardır...