İktidarsızlık Ve Tedavisi

İktidarsızlık Ve Tedavisi

Has Mutfak, Ağalar Mutfağı, Divan Mutfağı, çeşitli tatlıların, turşu, Kuvvet macunu, şerbet Helvahane, gıda...

“Topkapı Sarayı Helvahâne Defteri”
Bu Elyazması Defter Daha Çok, Osmanlı İmparatorluğu Zamanında Topkapı Sarayının Eczânesi İçin Helvahânede, Padişaha Ve Yakın Çevresine Yapılan İlaçların Formüllerini İçerir. “Nevruziye Terkîbi”
 
Osmanlı Saray Mutfağında;
Düzeni ve kuralları ile teşkilatlanmış bir kurum olan saray mutfağı, ikinci avlunun sağ ve sol tarafında kurulmuştur. Bu kısım; Matbah-ı Âmire yönetimindeki Has Mutfak, Ağalar Mutfağı, Divan Mutfağı, çeşitli tatlıların, turşu, Kuvvet macunu, şerbet, ilaç ve kokulu sabunların yapıldığı Helvahane, gıda deposu olan Kiler, ekmeklerin pişirildiği Fırınlar, yemek öncesi hazırlık işlerinin yapıldığı yerler, mutfakta kullanılan kap-kacağın kalaylandığı Kalayhane, mutfağın aydınlatılma işini üstlenen Şemafer Kârhanesi gibi bunlara benzer birimlerden oluşmaktadır. 
 
İktidarsızlık Ve Tedavisi 
Kimi insanlar iktidarsızlığı yenebilmek için bazı kuvvetli uyarıcılar almakta ve bu yol a düzeleceğini ummaktadır. Fakat bünyeye fazla miktarda yüklenen uyarıcılar, faydadan daha çok, ileriye dönük zararlar getirmektedir. Üstelik bir müddet sonra vücudun kazandığı tolerans, bu ilaçların etkisini rafa kaldırır. Böyle durumlarda, bitkisel tedavi daha uygun sonuçlar verebilir. Belki etkisini, uyarıcı ilaçlara nazaran daha yavaş gösterir, fakat yarı yolda bırakmaz. Sağlıklıdır ve doğaldır. Bünyeye zarar vermez. 
 
İçindeki vitamin ve mineral er dengesiz beslenmenin yaptığı tahribâtı telafi eder. Az dikkat ettiğimiz farklı bir özel iği daha vardır ki; örneğin mide ülseri için aldığınız bir ilaç, idrar zorluğunu yada damar tıkanıklığını dahi düzeltebilir. Bir bitkinin birden çok hassası ve tedavi edici özel iği vardır. İktidarsızlık Erkeklik organının yeterince veya hiç sertleşmemesidir. Diğer bir çok rahatsızlık gibi bunun da fizyolojik ve rûhi sebepleri vardır. Erkeğin iktidar sistemini harekete geçirebilmek için mutlak surette, bir dış uyarıya ihtiyacı vardır. 
 
Genç ve iktidara sahip erkeklerde bu iş için zayıf uyandırmalar kâfidir.
Halbuki; yaşlı, uyandırılmalara alışmış ve iktidarı zayıflamış erkeklerde ise daha kuvvetli cinsel uyarılmalara ihtiyaç vardır. Evli erkeklerde iktidarın azalmaya başlamasının en önemli sebebi, erotik heyecanlanma duygusunun zayıflamaya başlamış olmasıdır. Erkek; yavaş yavaş eşinin heyecanlandırmalarına alışır ve zamanla eşinin uyartmaları, artık heyecan verici şeyler olmaktan çıkar. Balzac’ın bu konuda güzel bir sözü vardır: “Evlilik hayatı daima bir canavarla mücadele etmek zorundadır; bu canavar alışkanlıktır.” Bunun önüne geçebilmek için evli kadınların eşleriyle aralarındaki cinsel birleşmeyi, bir sanat ve vazife olarak görmeleri gerekir. Kadınlar genelde sokağa çıkacağı zaman kendilerine çekidüzen verirler. 
 
Halbuki bunu asıl eve döndükleri zaman yapmalıdırlar.
Kadın da, erkek de evlilik hayatları boyunca birbirlerine karşı olan sevgilerini daima sıcak tutarlarsa, hayatlarını monotonluktan kurtarabilirler. Cinsel iktidarın yaş ilerledikçe azalması son derece doğaldır. Buna göre; erkeğin yaşının artmasını da, bazı kişilerde iktidarsızlık sebebi olarak sayabiliriz. İleri yaşlardaki erkeklerin bu durumu doğal ve tabiatın gereği olarak karşılamaları gerekir. Nasıl ki şehvetin insanda bel i bir başlama yaşı varsa, bitme yaşı da olacaktır. Fakat bu, kişiye göre değişir ve bu durumu bazı bitkisel ilaçlarla geciktirmek de mümkündür. Konuyla ilgili olarak kitabımızın “Orta ve ileri ki yaşlarda cinsel güçsüzlük” bölümüne bakmanız gerekir. Erkeklik yetenekleri demek, cinsel ilişki sıklığı demek değildir. 
 
Çok sık ve aşırı yapılan cinsel ilişkiler de, erkeği iktidarsızlığa götürür.
Böyle durumlarda ara sıra cinsel perhiz yapılması gerekir ve erkek kendini fazla zorlamamalıdır. Önemli olan cinsel birleşmenin sıklık derecesi değil, her iki tarafın da birbirine yeterli olabilmesidir. Birleşme ne kadar sık olursa, değeri o kadar azalır ve taraflardan en az biri zamanla pek fazla bir şeyler hissetmemeye başlar.
 
İktidarsızlığın sebebi, gerçek bir sinir bozukluğundan veya kabarma merkezinin yorulmasından kaynaklanıyorsa, tedavisi epey zordur. Bir uzmanın hal etmesi gerekir. Fizyolojik iktidarsızlıkları bir yana bırakırsak, işin içinde bir de rûhi sebeplerin bulunduğunu görürüz. Bunlar hiç de yabana atılmayacak sebeplerdir. Ziıâ, rûhi iktidarsızlıklar; ister genç, isterse sağlıklı olsun, her çeşit erkeğe musal at olabilir. 
 
Bunlar, aslında gerçek bir iktidarsızlık değil, daha ziyade mevcut iktidarın hayata geçirilememesidir. Bunun birinci sebebi; cinsî tutukluklardır. Erkek, cinsel uyarılmalara karşı bir cevap veremez. Kuvvetli tutuklukların en önemli sebeplerinden biri; gençlikte kazanılmış yanlış duygular ve yanlış öğretilmiş ahlâk kavramıdır. “Cinsî münasebet çocuk yapmaya yönelik olmadığı sürece günahtır” öğretisi, kişiyi rûhi yönden iktidarsız yapar. Geçmişte yaşanmış aile fâciaları da kişiyi tutuk yapabilir. Kadının tenâsül uzvuna karşı hissedilen iğrenmeler diğer bir sebeptir. 
 
KÖFTE TARİFLERİ
Gelişmekte olan bir gence, kadının cinsel organına karşı bir iğrenme aşılanırsa, bu gençte doğal olarak, kadınlara karşı kuvvetli bir tutukluk meydana gelir. Bunun önüne geçmek için gence doğru bilgileri vermek ve kesinlikle, abartmaya ve yalana başvurmamak gerekir. Kimi erkekler kendine güvenemez. Cinsel açıdan başarısızlığa uğramaktan veya bir gün iktidarsızlığa yakalanmaktan korkarlar. Kimi erkekler de, zifaf gecesini gözlerinde büyütürler. Cinsî güçlerini yeteri kadar gösteremeyeceklerinden korkarlar. 
 
Bu ve bunun gibi saplantılar zamanla öyle bir hal alır ki; kişiyi gerçekten de iktidarsızlığa götürür. İktidarsızlığın rûhi sebeplerinin tedavisi daha kolay gibi görülse de, aslında daha zordur. Çünkü her şeyden önce kişinin kendini değiştirmesi ve kendine güvenmesi şarttır. Kendine güvenemeyen bir kişi, ne ilaç kul anırsa kul ansın düzelemez. Eğer kişinin bedeninde fizyolojik sebepli bir iktidarsızlık yoksa, kişinin böyle bir tutukluğa kapılacağım düşünmesine hiç gerek yoktur.
 
Bunlar sadece vesveseden ibaret olur. Eğer böyle bir durum vâki ise, biraz kendine güvenme ve biraz da sevgi ile bunların önüne geçilebilir. Cinsî iktidarı kaybetmek, erkekler üzerinde çok çeşitli tesirlere neden olur. Dr. Ernest Wil iams yaşanan 50 iktidarsızlık vakasını, iki yıl müddetle çok iyi tetkik etmiş ve erkeklerin bu kayıp karşısında ne gibi tepkiler gösterdiklerini anlamaya çalışmıştır. Bu araştırmalarının neticesinde
 
10 farklı durum tespit etmiştir: 
1. Alkol müptelâlığı 14 kişi 
2. Hastalık evhamları 10 kişi 
3. Eşine karşı kötü davranma 7 kişi 
4. Eşinden ayrılma 6 kişi 
5. Sofulaşma 4 kişi 
6. ilaçlara düşkünlük 2 kişi 
7. Eşine bol bol hediyeler alma 2 kişi 
8. Hissizleşme 2 kişi 
9. Kumar 2 kişi 
10. intihara teşebbüs 1 kişi 
 
Alkol müptelâlığı: 
İktidarını kaybetmiş bazı erkekleı iktidarsızlıklarını hatırlamamak ve cinsî kudretlerini kamçılamak için devamlı olarak şarap, konyak ve likör gibi alkol ü içkilere başvurmuşlardır. Halbuki içki tam tersi etkiler yapar. Ayrıca alkolün cinsî kudreti arttırdığı da hiç görülmemiştir. Bu bir çözüm değildir, çözümü daha da güçleştirir. Hastalık evhamları: Diğer bir deyişle hastalık hastaları. Bunlar kendilerinde her türlü ruhi ve bedensel hastalıkların bulunduğunu zannederler. Olgunluk çağındaki bir erkeğin başına gelebilecek en kötü hadiselerden bir tanesi şüphesiz iktidarsızlıktır. 
 
Böyle bir şeyin başına geldiğini gören bir erkek, hemen kendisinde bir çok hastalıkların olduğunu ve bunların yüzünden böyle bir duruma geldiğini düşünür. Bu erkeklerin hayâli hastalıkları devam ettiği sürece, iktidarsızlıkları da devam eder. Tâ ki kendi psikolojilerini değiştirene kadar. Eşine karşı kötü davranma: Çok hayâti öneme sahip olan kuvvetlerden birisini yitiren erkek, bunun acısını çıkartmak için, karısına karşı zalimleşmeye başlar. Bunu bir bakıma, erkeğin tabiatı olarak sayabiliriz. 
 
Erkek bu temâyülü işleyemez hale gelince, erkekliğini başka sahalarda göstermeye çalışır. Sinirleri bozulur, asabileşir. Hatta bazen, eşini boğmaya da kalkıştığı görülmüştür. Eşinden ayrılma: Bazı erkekler iktidarsızlığa yakalanınca öyle karamsarlığa kapılırlar ki, artık eşlerinin yanında kalmakla onlara en ufak faydalarının bile dokunamayacağını düşünerek, çareyi eşlerini bırakıp kaçmakta bulurlar. Sofulaşma: Bazı erkekler, çocukluk ve gençlik dönemlerinde ağır bir dini baskı altında ezilirler. 
 
Cinsî münasebet zamanında da başarısızlığa uğradıklarını gördüklerinde, yavaş yavaş düşünceleri değişmeye başlar. Cinsiyeti ve cinsel iği; âdi ve günah bir şeymiş gibi görmeye başlarlar. Cinsiyetsiz bir hayatın temizliğine ve kutsal ığına kendilerini inandırırlar. İlaçlara düşkünlük: Bazı erkekler de cinsî kuvvetlerini tekrar kazanabilmek için, afyon ve eroin gibi uyuşturuculardan medet umarlar. Halbuki bu nesneler, kuvveti arttırmağı gibi, ileriye dönük tam tersi sonuçlar doğurmaktadır. 
 
Eşine çok hediye almak: 
Cinsî kuvvetlerini kaybeden erkekler, arzularmı tatmin edemedikleri eşlerinin; kendilerinden bıkacağını veya başka erkeklere yanaşacaklarını düşünüp korkuya kapılırlar. Bunun önüne geçebilmek için de, onlara sürekli hediyeler alırlar. Eksiklik olarak gördükleri şeyi, bir bakıma da olsa telafi etmeye çalışırlar. 
 
Hissizleşme: 
Buna şoka girme de diyebiliriz. İktidarsızlık, bazı erkekler üzerinde o derece menfî bir etki yapar ki; tamamen hissizleşip, kendilerine olan saygılarını kaybederler. Artık onların gözünde yaşamanın da bir anlamı kalmaz. Bu yüzden de, kendilerini çok aşağı ve bayağı birer mahluk olarak görmeye başlarlar. Çevreye karşı da ilgisizleşirler. 
 
Kumar: 
Bu tepki aslında çok ilginçtir. Çünkü cinsî iktidarını kaybeden bazı erkekler, şehevî duyguların verdiği heyecanı kumarda aramaya koyulurlar. Aşkta kaybeden kumarda kazanır diyerek şanslarını denemekten zevk alırlar ve bu zevkin, kaybedilen diğer zevkin yerini tutması için de epey gayret gösterirler. 
 
İntihara teşebbüs: 
Diğerlerine göre daha az oranda görülen bir tepkidir. Ülkemizde pek görülmez. Şehvetine fazla düşkün bir insan için iktidarsızlık, her şeyin sonu gibi gelir. Böyle hal erde intiharın akla gelmesi pek tabiîdir. Cinsî kuvvetini kaybetmiş olmanın verdiği utanç duruma düşen erkek, bir çok deneme ve başarısızlıklardan sonra, artık iyileşme ümidinin olmadığını düşünür ve hayat onun için mânasını kaybeder. 
 
Sonuç olarak; 
vücudun ve ruhun fonksiyonlarının bozulması iktidarsızlığa sebep olabileceği gibi, iktidarsızlık da; bu dengeyi bozmaya yol açar. Yukarıdaki örnekleri vermemizin sebebi, kişinin iktidarsızlığa düştüğünü sezdiği anda içgüdüsel olarak bu yanlış tepkileri vermek yerine, akıllıca davranıp çözümünü aramak için bir uzmana gitmesini sağlamaktır. Hastalığın sebebi bulunduktan sonra, bu durumun kişiyi daha fazla etkilemesine ve bunu bir saplantı haline getirmesine fırsat vermeden, çözümü bir an önce uygulamak gerekir. 
 
Psikolojik tedavinin yanı sıra, bitkisel tedavi de unutulmamalıdır. Bu konuyla ilgili terkipler aşağıdadır. Kişi iyileşmek istedikten sonra, bu niye mümkün olmasın? İktidarsızlık durumunda kullanılabilecek bitkisel ilaçlar Basit bir ama etkili bir devâ
 
Terkîbi
Karanfil 2 çay kaşığı.
İnek sütü 1 bardak.
 
Yapılışı
Bir bardak süt kaynatılır. Sıcakken üzerine toz haldeki karanfil atılır ve iyice karıştırılır. Sabahları aç kamına ve akşam yatarken, birer su bardağı içilir. Buna bir müddet devâm edilirse iktidarı ve cinsel kuvveti arttırma hususunda -özel ikle yaşlı kimseler için etkilidir.
 
Ayrıca
şehveti de tahrik eder. Arap hekimi Ebu’l-Hasan’ın macunu
 
Terkîbi
Havuç tohumu 35 gr.
Kereviz tohumu 35 gr.
Anason 35 gr.
Karanfil 10 gr.
Û’d-i hindî 7 gr
Damla sakızı 7 gr
Akır-ı karhâ 7 gr
Süzme bal 400 gr.
 
Yapılışı
Bütün eczâlar iyice dövülüp, elenir. Bal ile karıştırılarak macun yapılır. Sabah, akşam; birer tatlı kaşığı yenir. Cinselik-tidarı arttırmanın dışında; mideyi temizler, iştahı açar ve vücuda
kuvvet verir.
 
İktidarsızlığı tedavi etmek için
Terkîbi
Kabuğu çıkarılmış nohut 70 gr.
Damla sakızı 20 gr.
Safran 4 gr.
Zencefil 20 gr.
Tarçın 20 gr.
Dâr-ı fülfül 7 gr.
Küçük Hindistan cevizi 70 gr.
Süzme bal 500 gr.
Koyun sütü 250 gr.
 
Yapılışı
Kabuğu çıkarılmış nohut, süt ile pişirilir. Diğer eczalar iyice dövülüp, elenir. Bal akıcı hale gelinceye kadar ateşte tutulur. Ateşten indirilip, diğer eczalar ve biraz önceki süt ilave edilip,
kıvama gelinceye kadar sürekli karıştırılır. 
 
Bu macundan, akşamları yatarken 1-1,5 çorba kaşığı yenir. Yaz aylarında, fazla hararet yapacağı için, yarım ölçü kullanılır.
 
İktidarsızlık için
Terkîbi
 
Siimbül-i hindî 15 gr
Zencefil 70 gr
Damla sakızı 35 gr.
Besbâse 20 gr.
Karanfil 20 gr.
Akır-1 kaıhâ 15 gr.
Kakule 30 gr.
Havlıcan 35 gr.
Tarçın 30 gr.
Rezene tohumu 35 gr.
Beyaz biber 20 gr.
Küçük Hindistan cevizi 20 gr.
Safran 7 gr.
Süzme bal 500 gr.
 
Yapılışı
Eczâların hepsi; ayrı ayrı dövülüp, elenir. Bal ile karıştırılıp, macun yapılır. Sabah aç kamına ve akşam yatarken ikişer tatlı kaşığı yenir. Cinsel iktidarı arttırır. Beyne kuvvet verir. Hazımsızlıktan dolayı meydana gelen kusmaları ve rahatsızlıkları önler. (Bu Terkîbin içindeki sümbül-i hindî, piyasa şartlarında bulunmuyorsa; onsuz da olabileceği gibi küçük Hindistan cevizinin ağırlığını 20 gr.’dan, 30 gr.’a çıkartmak da yeterlidir.),
 
İktidarsızlığa karşı
Akır-ı karhâ 10 gr.
Soğan tohumu 10 gr.
Tatlı badem 10 gr.
Fındık 10 gr.
Çam fıstığı 10 gr.
Karabiber 10 gr.
Zencefil 10 gr.
Dâr-ı fülfül 10 gr.
Fıstık 10 gr.
Kabak çekirdeği 10 gr.
Hıyar çekirdeği 10 gr.
Haşhaş tohumu 10 gr.
Tarçın 10 gr.
Havlıcan 10 gr.
Kebâbiye 10 gr.
Anason 10 gr.
Hindistan cevizi 10 gr.
Hardal 10 gr.
Tere tohumu 10 gr.
Isırgan tohumu 10 gr.
Bal 500 gr.
 
Yapılışı
Sert maddeler mikserden geçirilip, bal ile macun haline getirilir. Günde üç defa; yemeklerden sonra, birer tatlı kaşığı yutulur.
 
İktidarsızlık için bir yağ
Terkîbi
Küçük Hindistan cevizi yağı 12 gr.
Karabiber yağı 6 gr.
Sümbül (toz edilmiş) 32 gr.
Karanfil (toz edilmiş) 12 gr.
Misk (toz edilmiş) 12 gr.
 
Yapılışı
Bütün bu eczâlar merhem haline gelinceye kadar karıştırılıp, kıvama getirilir. Cinsî münasebetten önce erkeklik organına, hayalara ve kasıklara sürülür. Sonra cinsel ilişkiye başlanır.
 
Sarımsak Macunu
Alet-i tenâsüle (Erkeklik organına) kuvvet verir. Erkekliği arttırır.
 
Terkîbi
Sarımsak (dövülmüş) 100 gr.
Taze süt 250 gr.
İneğin iç yağı (tuzsuz) 100 gr.
Bal kâfi miktar.
Zencefil 10 gr.
Karabiber 10 gr.
Dâr-ı fülfül 10 gr.
Tarçın 10 gr.
Kebâbiye 10 gr.
Hindistan cevizi 10 gr.
Akır-ı karhâ 10 gr.
Havlıcan 10 gr.
Gülyağı 1 gr
Safran 7gr
 
Yapılışı
Sarımsak sütü eminceye kadar kaynatılır. Sonra ineğin iç yağı ilave edilerek bir müddet daha kaynatılır. Daha soma bal ilave edilerek karıştırılır ve bir müddet daha ateşte tutularak koyu kıvama getirilir. Diğer maddeler de toz hale getirilip, elde edilen macuna karıştırılır. Temiz bir kaba konarak muhafaza edilir. 
 
Kulanılışı: 
Günde 3 defa; birer çorba kaşığı (eğer mümkün olursa, taze sıkılmış bir bardak hünnap suyuyla beraber) yenir.
 
Türk Aşçı Haberleri Olarak Sizler İçin Araştırarak Bilginize Sunduğumuz Diğer Macunlarımızı Da Merak Edebilirsiniz TIKLAYINIZ;
 

 Türk Aşçı Haberleri Ve Güncel Mutfak Haberleri Not::
Eğer sizde mesleki haberinizin yada tarifinizin web sitemizde yayınlanmasını istiyorsanız; "Haberini Yada Tarifini Paylaş" sayfamızdaki kriterlere uygun bir şekilde uygun içeriklerinizi bize gönderebilirsiniz. Türk Aşçı Haberleri internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü şair içeriklerle ilgili telif hakları www.turkascihaberleri.com 'a aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İlgili haber kopyalanarak başka bir site tarafından yayınlanmaya ihtiyaç duyulduğu takdirde kaynak gösterilerek ve web sitemize link verilerek kullanıması mümkündür.


  • Facebook'ta paylaş

Bu Habere Yorum Yap

   
 
 

Benzer Haberler