loader

MUTFAK TARİHİMİZDEN

***Osmanlı zamanında bilindiğinin aksine saraydaki balık o kadar önemliydi ki paşalar ve ağalar için sadece onlara özel boğazda balık avlayan balıkçılar vardır..! Osmanlı zamanında saraydaki paşalar ve ağalar için sadece kendilerine özel Uludağ’daki (keşiş daği) Göllerden alabalık tutup İstanbul’a getiren balıkçıları vardır. 17.yy..!

Türk Mutfağına Dair 10 Önemli Bilgi

Türk Mutfağına Dair 10 Önemli Bilgi

Anadolu'nun mutfak kültürü her daim diğer devletler tarafından göz önünde bulundurulmuş, merakla takip edilmiş...

Matbah-ı Âmire Bölüm “02”

Matbah-ı Âmire Bölüm “02”

Saray halkının su ihtiyacı mutfak sakaları tarafından karşılanırdı. Sakalar saray içindeki sakahânede istihdam edilirdi. Mutfak sakalarından...

Yemek İle İlgili Deyimler, Atasözleri Ve Anlamları Nelerdir?

Yemek İle İlgili Deyimler, Atasözleri Ve Anlamları Nelerdir?

Yemekten sonra mutlaka yürü yün, velev ki bir metre olsa bile. 
Zararlı şeyden az yemek, fa..

Matbah-ı Âmire Bölüm “01”

Matbah-ı Âmire Bölüm “01”

Topkapı Sarayı inşa edilirken mutfaklar ikinci avlunun sağ tarafında kurulmuş ve bu alanı tamamen kaplamıştır. Mutfaklar Fâtih Sultan Mehmed...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “14”

Osmanlı Devleti’nin resmî söylemine daha yakın bir söylemi benimsemiş ve eserinde şenliği “kusursuz Osmanlı”...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “13”

Stephanos Yerasimos da “Sûr ve Sûrnâmeler” başlıklı yazısında şenlikler ve sûrnâmeler arasındaki iliş...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “12”

Kahveci esnafının küçük kahvehanesi, yanan ocağı ve içinde müşterileriyle tam padişahın bulunduğu yerde..

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “11”

Ortaçağ Avrupa’sında esnaf, dinî nitelikte oyunlar hazırlamakla görevlidir ve her bir esnaf grubu kendi konusuna yakın...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “10”

Dönemin sosyal hayatı, günlük yaşayıştaki alışkanlıklar, çeşitli cemaat, meslek gruplan ve kişilerle ilgili sözcük ve de...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “09”

Altıncı bölümde düğün boyunca verilen ziyafetler anlatılmaktadır. Düğün boyunca Atmeyda...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “08”

şenlik anlatısı yabancı gezginlerin anlatılan arasında en ayrıntılı ve uzun kaynaktır...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “07”

Bu bölümde 1582 şenliği ile ilgili bilgiler içeren tarih kaynakları ve yabancı gezginlerin anlatıları...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “06”

Şehinşâhnâme, Sûrnâme-i Hümâyûn’un tek minyatürlü nüshası olan Topkapı nüshası.

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “05”

İstanbul, 1582 yılının Haziran ayında büyük bir saray şenliğine sahne olur. Sultan III. Murad...

Akide şekerinin Kısa Tarihi

Akide şekerinin Kısa Tarihi

Akide şekeri Nedir? Akide şekeri kaynatılarak koyu şurup haline getirilen, içine çeşitli rayihalar rayihalar katılan ve şekil...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “04”

Osmanlı’da düzenlenen görkemli şenliklerin görünen sebepleri ardındaki asıl sebepleri...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “03”

Kabartmalarda olduğu gibi minyatürlerde de, padişah, devlet büyükleri ve yabancı...

Sûrnâmelerde

Sûrnâmelerde "1582" Şenliği Bölüm “02”

Nurhan Atasoy’un Sûrnâme-i Hümayun (Düğün Kitabı) (1997) adlı kitabıdır. Bu çalışma...

Osmanlı Mutfağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Osmanlı Mutfağı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Osmanlı Saray Mutfağından çıkan yemeklerin yanında ekmek olmadan asla servis yapıl...

Türk Kültüründe Pilav

Türk Kültüründe Pilav

Sultan Fatih Mehmet Han ‘nın sofralarında sade pilavın dışında sebzelisi, etlisi ve tavuklusunun...

Yoğurdun Tarihi Nedir? Yoğurt Kimin  İcadı?

Yoğurdun Tarihi Nedir? Yoğurt Kimin İcadı?

Yoğurdu İlk Kim Buldu? Geleneksel Lezzetimizin Macera Dolu Yoğurdun Hikayesi. Geleneksel Türk...

Arif Hocanın Dilinden Osmanlı Saray Mutfağı

Arif Hocanın Dilinden Osmanlı Saray Mutfağı

‘Tabh’ yemek pişirmek demek. Zamanla önce matbah, günümüzdeyse mutfak olmuş...

Eski Erzurum Mutfağında Tandır Bölüm -02-

Eski Erzurum Mutfağında Tandır Bölüm -02-

Tandırın Dogu Anadolu’daki Yeri Ve Kullanımı kentsel ve kırsal mimarisinde yaygın olması...

Eski Erzurum Mutfağında Tandır Bölüm -01-

Eski Erzurum Mutfağında Tandır Bölüm -01-

Erzurum ve çevresinde geçmişte bir meslek olan tandırcılık günümüzde genellikle...

Sultan Selim inşaatın 8 yıl beklemesine çok sinirlendi: "Tez getirin Sinan'ı" diye emretti. Sultan Selim bu tüm saray efradı korkudan tir tir tiriyor, Selim'in gazabından korkuyorlardı. Mimar Sinan gayet sakin huzura çıktı. Selim "anlat" dedi.Mimar Sinan kendinden emin, temelin sağlam olması için zaman gerektiğini söyledi ve ekledi: "Hesaplarıma göre 8 yıl gerekiyordu" demiş. Sultan Selim, Mimar Sinan'ın dehası karşısında diyecek bişey bulamadı
 
***Osmanlıda buz çok önemli bir üründü. Sarayın buz ihtiyacı klasik dönem boyunca Uludağ’daki (kesiş daği) 7 ayrı gölden temin ediliyordu. Saman ve kalın keçelere sarılarak izole edilen buzlar katırlarla Mudanya’ya oradandı kayıklarla İstanbul’a mahzenlere taşınıyordu. Hatta eşkıyalar saray nüfusu için buzcuları çok önemli gördüklerinden dolayı fidye almak amacıyla kaçırmışlar ve saray görevlileri buzcular için fidye ödemek zorunda kalmışlardı.
 
***Osmanlı zamanında bilindiğinin aksine saraydaki balık o kadar önemliydi ki paşalar ve ağalar için sadece onlara özel boğazda balık avlayan balıkçılar vardır..!
 
***Osmanlı zamanında saraydaki paşalar ve ağalar için sadece kendilerine özel Uludağ’daki (keşiş daği) Göllerden alabalık tutup İstanbul’a getiren balıkçıları vardır. 17.yy..!
 
***Osmanlı da av hayvanlarının sarayda tüketildiğine dair av defterlerinde her hangi bir belge yoktur. Av hayvanları vurulduktan sonra organizasyon bölgesinde kurulan panayırda büyük bir kısmı tüketilirdi. Bu organizasyonlara 2000 kişiden fazla insan katılırdı..!
 
***Osmanlı saraylarında pilav haşlama usulü piştikten sonra üzerine biraz seker serpiştirilir ve bolca üzerine ince marul kıyılarak kaşıkla yenilirdi..!
 
***Osmanlı Saray Mutfağında aşçılar 1826’ya kadar bilindiği gibi Bolulular değildir_! Mutfak o zamanlar askeri bir OCAK olarak kabul ediliyordu. Kıdem ise Türk ailelerden halife ve üstat olmak kaydıyla; 16. Yy. ilk çeyreğinde devşirmeler. 16. Yy. ikinci çeyreğinde devşirme ağırlıklı acemi oğlanları, 16.yy. son çeyreğinden sonra kul kardeşleri ve üstat oğlanları idi. Damat İbrahim pasa Nevşehir’i kurduktan sonra Nevşehirliler saray mutfağında çoğunluğu sağladı. Ama 1826 ‘da yeniçeri ocağının kaldırılmasına istinaden yeniçeriliklere destek verdikleri gerekçesi ile Nevşehirliler ‘in islerine sarayda son verildi. O döneme kadar İstanbul’da meşhur oldukları için yani 1826 dan sonra % 70 oranında BOLU’ lu lar saray mutfağına alınmaya başlanmıştır..! İnanmayan gider saray defterlerini inceler... KAYNAK: 1-Prof. Dr. Arif Bilgin. 2-Yzr. Hızırillaz 3- Saray mutfağı çalışanlarının maaş defterleri..!